Këshillim I shkurtë individual – një video session në kohëzgjatje prej 30 minutave

990 ден 30 minutave

Këshillim I shkurtë individual – një video session në kohëzgjatje prej 30 minutave

Zgjidhni terapist dhe caktoni takim për juve ose fëmijën tuaj.

Përshkrim I shërbimit

Kur keni nevojë te punoni në vetëvetje, kjo është menyra e duhur.

Nga komoditeti I shtëpisë tuaj, në lëvizje, në vendin e punës, pa humbur kohë në udhëtim, kur juve ju pershtatet , terapisti është aty për ju.

Zgjidhni terapist  dhe caktoni takim për juve ose fëmijën tuaj.

Nëse jeni në krizë dhe keni frikë për jetën tuaj –mos e përndorni këtë faqe , thini ndihmë të shpejtë 194 ose drejtohuni në entin shëndetsor më të afërt.