Psihoterapi individuale – paket 4 video sesione në kohëzgjatje prej 50 minutave

4,990 ден 50 minutave

Psihoterapi individuale – paket 4 video sesione në kohëzgjatje prej 50 minutave. 4 sesionet mund ti perndorni në periudhë prej 6 muojve.

Zgjidhni një terapist dhe caktoni një takim

Përshkrim I shërbimit

Kur keni nevojë te punoni në vetëvetje, kjo është menyra e duhur.

Nga komoditeti I shtëpisë tuaj, në lëvizje, në vendin e punës, pa humbur kohë në udhëtim, kur juve ju pershtatet , terapisti është aty për ju.

Zgjidhni terapist  dhe caktoni takim për juve ose fëmijën tuaj.

Nëse jeni në krizë dhe keni frikë për jetën tuaj –mos e përndorni këtë faqe , thini ndihmë të shpejtë 194 ose drejtohuni në entin shëndetsor më të afërt.