Terapi partnere

Terapia partnere mund tju ndihmojë nëse duoni:

Ta përmirsoni komunikimin e ndërsjellë
Të kuptoni më mire vetëveten dhe partnerin tuaj
Da ktheni ose përmirsoni intimintetin në martesë
Ti përputhni aktivitetet e cdoditshme
Të përmirsoheni si prindër
Të përputheni në mardhënien thuaj ndaj fëmijëve
Të tejkaloni tradhëti
Ta ruoni martesën tuaj
Të vendosni vall të divorcoheni
Ta tejkaloni më lehtë divorcin
Mos I shkaktoni dhimbje vetëvetes