Партнерска терапија

Партнерската терапија може да ви помогне доколку сакате:

Да ја подобрите меѓусебната комуникација
Подобро да се разберете себеси и партнерот
Да ја вратите или подобрите интимноста во бракот
Да се усогласите во секојдневните улоги и активности
Да се подобрите како родители
Да се усогласите во вашиот однос кон децата
Да надминете неверство
Да го зачувате бракот
Да одлучите дали да се разведете
Полесно да го поминете процесот на развод
Да прекинете да си нанесувате болка