Подарете терапија – Индивидуална психотерапија – Видео сесија x 50 минути

1,450 ден

Почитувани, ние не можеме да замислеме подобар подарок од оној даден од срце и душа, подарен за нега на душа! Затоа го подготвивме овој подарок, кој му е потребен на некој Ваш близок.

Со купувањето на терапијата, оној кој го добива подарокот ќе одбере терапевт и термин кој му/и одговара.

Подари терапија, затоа што си човек со разбирање и грижа! Подари подарок кој нема никогаш да се потроши, затоа што во текот на сеансите личноста доживува раст, а зборовите од терапевтот остануваат засекогаш во срцето.