Александра Мицевска

Образование:
2014 – 2018Дипломиран психолог на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило
Романович Державин“ Битола
2010 – 2014Средно медицинско училиште Д-р Јован Калаузи – Битола, медицинска
сестра
Работно искуство:
2019 –Психолог во ПЗУ Психомедика Битола
Обуки:
2019 – Гешталт психотерапија – Анима центар за едукација, психотерапија и личен развој
04.2019 – 07.2019 Практикант во невропсихијатриска ординација во ПЗУ Психомедика Битола
12.2018 – 03.2019 Едукатор за работа со претшколски деца организирано од здружение за наука, култура и литература „Златно перо“ Битола.
Ноември 2018 Учество на обука за програмите „ Подготовка за вработување и работа“
организирана од Агенција за вработување Битола за 38 часа.
Завршена обука за јазикот на телото, одржан на 27 јануари 2018 година, од страна на Европскиот институт за менаџмент, право и дипломатија.
Целосна обука за мотивација, одржан на 24 октомври од страна на Европскиот институт за управување, право и дипломатија.
Учество на 4-часовна работилница на тема „Ослободи се од анксиозноста“ на 20.10.2018 година во организација на здружението за личен раст и развој и психотерапија „Мојот психолог“
Учество на 4-часовна работилница на тема „Љубов и партнерски релации“ одржана на
02.03.2019 година во организација на Здружението за личен раст и развој и психотерапија „Мојот психолог“
Обука за КОМПАСИТО обучувачи за човекови права со деца, организиран од Луна
Тринити – Центар за обука за личен развој, комуникација и советување од 11.05.2019 до 19.05.2019 година за период од 32 часа