Анита Босеовски

Образование:
2002-2006 Средно образование – О.С.М.У  Др. ,,Јован Калаузи” – Битола, Медицинска сестра – техничар
2002-2006 Положен државен испит
2006-2010 Дипломиран Психолог – Меѓународен Славјански Универзитет ,,Гаврило Романович Державин” – Битола
2012-2014 Постдипломски студии: Магистер по Клиничка и Советодавна Психологија – Меѓународен Славјански Универзитет ,,Гаврило Романович Державин” – Витола
Завршена пракса:

Клинички центар Д-р. Трифун Пановски- Битола – Детско одделение

Клинички центар Д-р. Трифун Пановски – Битола – Психијатрија

Центар за ментално здравје- Битола

Центар за зависници – Битола

Здравствен Дом Д-р. Хаим Абраванел – Битола – советувалиште за здраво дете

Психомедика – Психијатриска амбуланта

Лиценциран Психолог во Комора на психолози на Република Северна Македонија

Работно искуство:

Медицинска сестра – ПЗУ Д-р. Стефановски – 4 години

Психолог (практикант), Психијатриска амбуланта Психомедика