Образование и работно искуство:
Сеп.1995 – Апр.2001Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Филозофски факултет – Институт за психологија
Стекната стручност: Дипломиран ПСИХОЛОГ
Сеп.1997 – Мај 2001Едукативен тренинг за Гешталт психотерапија во Советувалиште за хумана соработка, Скопје
Стекната стручност: Гешталт советник
(ГТЕТ е минимум 1100- часовна програма на едукација и тренинг во Гешталт терапија, под менторство на гешталт психотерапевт, супервизор Биљана Копрова – специјалист по мед. психологија, во согласност со критериумите на ЕАП и МАГТ и во соработка со Харм Сименс – супервизор од Холандскиот Гешталт Институт);
Окт.2016 – сé уштеПсихолог (сопственик и управител) во „БОЖИЛАК БМА“ Битола – Центар за психолошко советување, психотерапија и
психодијагностика;
Јули 2016 – сé уштеПсихолог и член на Основачки одбор на НВО „Одраз“–
Центар за психо-социјална поддршка и истражувања (особено работа со жени коишто преживеале канцер);
Авг.2018 – Дек.2020Психолог во Проект „In4Child“ – „Психосоцијални и
здравствени интервенции за добросостојбата на децата од ранливи категории“; Висока медицинска школа, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, (ИПА 2014-2020)
Јуни2017 – Дек.2017Психолог и фасилитатор на работилници за психосоцијална поддршка на самохраните мајки во Проект „Програма за (само)вработување на самохрани мајки“ имплементиран од Бизнис конфедерација на Македонија, Институт за менаџмент поддршка и Здружение на бизнис жени;
Авг.2015 – Фев.2016Психолог и воспитувач во „Бонбончиња“ – Центар за ран детски развој, Битола
Јан.2005 – Јуни 2007Консултант и едукатор во Центар за деца и млади ”Вавилон”, Битола; Проект за развој на деца и млади, Агенција за млади и спорт;
Сеп.2004 – Јан.2006Универзитет “Св. Климент Охридски”, Висока медицинска
школа, Битола
Демонстратор по наставните дисциплини:
Медицинска психологија со комуникациски вештини и
Психијатрија со ментална хигиена и нега;
Дек.2003 – Фев.2005Психолог во Агенција за брачно посредување “Контакт”,
Битола;
Фев.2003 – Авг.2003Психолог во Приватна психијатриска ординација “Евромедика”, Скопје
Апр.2001 – Јули 2001Психолог/едукатор во Проект за неформална едукација,
психосоцијална поддршка и интеграција на Ромските бегалци во прифатните центри (деца и младинци од 6 до 20 годишна возраст), Интернационална НВО “CESVI”, Скопје
  • Лиценциран психолог и член на Комора на психолози на Република Македонија;
  • Психолог и член на Основачки одбор на НВО Центар за психосоцијална поддршка и истражувања „Одраз“ – Битола;
  • Член на Здружение на бизнис жени на Македонија;
  • Член на Здружение на еднородителски семејства – Битола.
Интернационални и домашни семинари, обуки и работилници:
● Обука за итна психолошка помош во време на КОВИД 19 – “Emergency Psychology at the Time of COVID – 19”, Септември 2020г;
● „Нарушувања во флуентноста на говорот“ и „АДХД (нарушување на вниманието со хиперактивност)“,
Здружение за дислексија „Ајнштајн“ – Скопје, 2020г;
Обука “Dream Building“ – “Brave Thinking Institute – The Premiere Center for Transformational Coaching”, под менторство на тренер Зденка Николовска и психолог психотерапевт проф. Д-р Мери Мориси, 2020;
Вовед и профилирање со методот “SDI” (Strength Deployment Inventory) Справување со конфликт и подобрување на социјалните врски и односи, Битола, Македонија 2017;
Обука за Асертивност (Асертивно однесување и комуникација), Институт за Менаџмент Поддршка, Скопје, Македонија, 2017.
Вовед во „Коучинг“ – Видови на коучинг, разлики меѓу коучинг и советување/психотерапија/менторирање, коучингот како кариера, “Noble Manhattan”, Скопје, Македонија, 2017;
Работилници „Заедно во борбата против говорот на омраза“, проект Чекор напред кон демократијата, Здружение Аспект Стејт, Битола, Македонија, 2016;
Семинар НТЦ Систем на учење (Стимулација за развој на севкупните способности на децата), Никола Тесла Центар и Центар за едукација и советување ЕЦЦ, Скопје, Македонија, 2015;
Супервизиски Гешталт работилници за континуиран професионален развој (Панични пореметувања и третман во Гешталт), Битола, Македонија, 2015;
Прва Годишна Конференција на Здружение на младите психолози на Македонија – Тринова – МПМ и Клуб Стара Софија – при Асоцијацијата на младите психолози на Р. Бугарија (Кратка терапија фокусирана кон решение, Позитивна психотерапија и Допир до подсознанието), Битола, Македонија, 2008;
9та ISPCAN Европска Конференција „Злоупотреба и запоставување на деца“, Варшава, Полска, 2003;
Трет Светски Конгрес за Психотерапија (Anima Mundi), Виена, Австрија, 2002;
Семинар за работа со вулнерабилни групи деца (Работата со вулнерабилни групи деца како предизвик: Извор на задоволство и стрес), ЦПКА Скопје, 2001;
● Супервизиски работилници
за едукација и тренинг од Гешталт терапија, во соработка со Холандска Гешталт Асоцијација, Скопје, Македонија, 2000/01;
4та Интернационална Конференција за Гешталт Терапија, ААГТ (Bridging Our Diversity, Expanding Our Vision), Њујорк, САД, 1999;
6та Европска Конференција за Гешталт Терапија (Gestalt Therapy: Hermenauics and Clinical), Палермо, Италија, 1998г.

Ако сте во криза и се плашите за својот живот - немојте да ја користите оваа страница, повикајте брза помош 194 или обратете се во најблиската здравствена установа до вас.