Образование:
1986 – Станува Примариус
1979 – 1981 Магистерски студии на Универзитетот во Загреб. Магистратура по социјална психијатрија, алкохолизам и болести на зависност. Магистерска тема: „Фактори кои влијаат на долготрајната хоспитализација на шизофрените болни во Душевната болница во Демир Хисар“
1980 – 1983 Специјализација по невропсихијатрија на Медицински факултет Скопје
1970 – 1976 Медицински факултет на Универзитетот во Белград
1966 – 1970 Средно гимназиско образование во Битола
Работно искуство:
1993 – сеуште Директор и доктор невропсихијатар во ПЗУ Психомедика Битола
Септември 1993 Основач на ПЗУ Специјалистичка ординација по невропсихијатрија и општа медицина Психомедика Битола
1976 – 1993 Доктор специјалист невропсихијатар во Психијатриска болница Демир Хисар