Игор Пејчиновски

Работно искуство
Јуни 2022 –
Психолог и Менаџер во Приватната Установа за Социјална Заштита “Дом Софија”-Битола

2015 – 2018
Менаџер во угостителски објект

Образование
Септември 2022 –
Постдипломски студии Клиничка Психологија
МСУ “Гаврило Романович Державин” Битола, Македонија

Септември 2015 – Ноември 2019
Дипломиран Психолог

Додатни обуки и пракса

Август 2020 – Август 2021 (Лиценца за работа добиена Декември 2021)
1 година пракса во Центарот за Ментално Здравје при клиничка болница Битола

Јануари 2022 – Мај 2022
5 месеци пракса во Приватна Здравствена Уставнова “Психомедика” Битола
3 месеци пракса во ОУ “Коле Канински”
2 месеци пракса во РЕК Битола
Сертификат за пракса по Когнитивно Бихевиорална Терапија

Ако сте во криза и се плашите за својот живот - немојте да ја користите оваа страница, повикајте брза помош 194 или обратете се во најблиската здравствена установа до вас.