Ивица Павлов

(GCDF) Советник за развој на кариера / психолог / специјалист за човечки ресурси /(КБТ)-
Когнитивно-бихевиорален консултант.

ОБРАЗОВАНИЕ
Центар за акредитација и едукација (CCE), ASK-Македонско здружение на советници за развој на кариера (АСК) -2022 година
Академија за човечки ресурси – Институт за деловно образование – KONCEPT (Потврдена од Министерството за образование на Северна Македонија), 2021 година
Дипломиран психолог, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет. Институт за психологија, Скопје, 2005 – 2009 година

СЕРТИФИКАТИ
Лиценца за вршење дејност од областа на Здравствената психологија, Комора на психолози на Р. Северна Македонија, 2010 г.
Сертификат за КБТ, Здружение на когнитивно-бихејвиорална терапија на Р.Северна Македонија и Р. Бугарија / Европска асоцијација за КБТ, 2014 година
Сертификат во GCDF, Советник за развој на кариера ,Р. Северна Македонија, 2022 година
Сертификат за специјалист за човечки ресурси, Институт KONCEPT, 2022 година.

УЧЕСТВО ВО ОРГАНИЗАЦИИ
АСК – Македонско здружение на советници за развој на кариера (АСК), 2022-
Асоцијација на КБТ на Северна Македонија и Р. Бугарија (Европска асоцијација на КБТ), 2010- НВО „Лулка“ – едукација за бремени жени, мајки и деца, 2012 – 2013г.
НВО „Волонтерски центар Скопје“, 2012-2014 година

ПРОЕКТНО ИСКУСТВО
Психолошко советување, менторство и мотивирање на невработени лица да се вклучат во активни мерки за вработување во агенцијата за вработување на Р.Северна Македонија, ЕУ и ЕАНМ (2021-2022).

РАБОТНО ИСКУСТВО
Поликлиника МЕДИКА С – Скопје / 2017-
Здравствени прегледи на вработените лица, психо- дијагностичка евалуација, советување,
психоедукација, мотивација. Психолошки прегледи за издавање на дозволи за управување со моторно возило, посвојување на деца и државјанство.
Поликлиника ЗЕГИН МЕДИКА – Скопје/ 2014 – 2016 год
Здравствени прегледи на вработените лица, психо- дијагностичка евалуација, советување,
психоедукација, мотивација.
НВО „Центар за згрижување на деца од улица“ – Скопје/ 2013 година
Едукатор/ наставник на деца и психоедукатор за родители.
НВО „Лулка“ – Скопје/ 2012 – 2013 година
Советување и психоедукација на трудници и родители во проект “ училиште за родителство” .
Државна психијатриска болница – Скопје- (Волонтер)/ 2010 – 2011 г.
Психо-дијагностика, советување, психоедукација и мотивација.
Градска болница „8 Септември“ – психијатрија и неврологија – Скопје – (стажант)/ 2009 – 2010 г.
Селекција за воен персонал, селекција при за давање на дозволи за поседување на оружје, психо-дијагностика, психоедукација и мотивација.

ОБУКИ и РАБОТИЛНИЦИ
Обука:
Состојба на уметност и перспективи – EMDR- Италија (октомври 2019 година);
Обука за превенција од семејно насилство во семеен центар – Здружение за здравствена
едукација и истражување H.E.R.A (септември 2013 година);
НЛП моментум стратегии (јуни. 2013);
Обука и едукација за зајакнување на капацитетите за превенција од насилство преку работилници
(TEACH -VIP), Светска здравствена организација (јуни-јули 2010 година);

Работилници:
Модератор на работилницата – „Burn Out синдром“ (подигнување на свеста и превенција од Burn Out синдром, МладиХаб, Национален младински совет на Северна Македонија со поддршка на кабинетот на Претседателот на Република Македонија (мај 2022 година).
Модератор на работилницата – „Справување со стресот на работното место“ (подигнување на свеста, превенција и практични совети за менаџерите и работниците), ARC Automotive Inc. и поликлиниката MedikaS (мај 2022 година).
Модератор на работилницата – „Ментално здравје за време на пандемија“ (подигнување на свеста за зачувување на менталното здравје, превенција, практични совети и насоки за
менаџерите), LIBERTY Steel Group Скопје (април 2021 година).
Модератор на работилницата за фокусирање, концентрација и релаксација „Биди 24 активни“ – Здружение за младински активизам Квантум (септември 2012 година).
Модератор на работилницата – „Релаксација и вежби за самосвест како патерни за решавање проблеми“ – Волонтерски центар Скопје (мај 2012).