Образование:
2003 – Дипломиран Психолог – Филизофски Факултет, Институт за Психологија, Универзитет Св. „Кирил и Методија“ Скопје Македонија
2010 – Тренер – Методи и техники на разрешување на конфликти, Процес на кругот – метод за разрешување на интерперсонални конфликти
2016 – Институт за брак семејство и системска пракса АЛТЕРНАТИВА Европски акредитиран
Програма за едукација од семејна и системска терапија – Семеен и системски советник во тек на едукација за Семеен и системски терапевт
Програма за едукација – Психодијагностика
Работно искуство:
Од 2004 – Психолог во граѓански сектор и континуирана работа со лица во социјален ризик, ранливи групи, жртви на семејно насилсто, бегалци, мигранти, лица кои отслужиле затворска казна и нивните семејства – Центар за граѓанска иницијатива
Од 2016 – Психолог, системски и семеен советник, психодијагностичар – долгогодишна работа со семејства кои се соочуваат со проблеми на семејно ниво, на индивидуално ниво, на партнерско и родителско ниво со посебна специјалност тајни во семејствата, домашно насилство, инцест и слување. Психодијагностика и професионална ориентација за млади и возрасни. – Тренинг центар за личен развој, комуникација и советување ЛУНА ТРИНИТИ Прилеп