Образование:
2000 – 2006 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Филозофски факултет, Институт за психологија; дипломиран психолог
1996 – 2000 ДСМУ „ Д-р. Јован Калаузи“ – Битола; медицинска сестра – техничар.
Работно искуство:
2012 – сеуште ЈУ Центар за социјална работа Ресен (водител на случај – психолог)
2007 – 2012 Дневен центар за лица со посебни потреби – Ресен (психолог)
Обуки:
2016 – Институт за брак, семејство и системска пракса. Центар за едукација, психологија и советување. Школа за семејна и системска психотерапија; во тек едукација за семеен и системски психотерапевт

2014 – 2016 Институт за брак, семејство и системска пракса. Центар за едукација, психологија и советување. Школа за семејна и системска психотерапија; семеен и системски советник

2010 – 2012 Здружение на Гешталт советувачи и Гешталт терапевти на РМ „Синтеза“,

Здружение АСПЕКТИ – Институт за креативен развој, едукација и психотерапија, Скопје, Гешталт Центар Белград; гешталт советувач

Мајчин јазик – албански јазик
Други јазици – македонски јазик, англиски јазик, српско – хрватски јазик