Мони Кузмановска

Образование:
1996-2000СМУГС „Д-р Панче Караѓозов” – Скопје
2001-2006Филозофски Факултет, Институт за Психологија – Скопје, дипломиран психолог

Работно искуство:
2007-2011Фармацевтски техничар- П.З.У. Панацеа -Прилеп
2012-2019Училишен психолог ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп
2019 –Inspire Фондација за инклузија – Работа како тутор на деца со аутизам во Малта

Обуки:
– Завршена тригодишна обука за клирери, комуниколози, психотерапевти, советници, обучувачи за личен развој и човечки ресурси: „ДИЈАДА “, агенција за личен развој, комуникација и советување- Заечар, Србија Институт „Алтернатива“- Европски Акредитиран Тренинг Институт за Психотерапија
– Програма за едукација од семејна и системска психотерапија – сертифициран СЕМЕЕН И СИСТЕМСКИ СОВЕТНИК (во тек на четврта година од едукација за семејна и системска психотерапија)
– Член во невладина организација „Луна Тринити“-Тренинг центар за личен развој, комуникација и советување – Прилеп
– Лиценциран психолог во Комора на психолози на Република Северна Македонија