Потполковник Д-р. Елизабета Петрушевска Михајловска

Образование:
1992-1998Доктор по општа медицина- Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “- Скопје
2009-2013Специјалист по Психијатрија- Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Судски вештак по психијатрија- Министерство за правда Република С. Македонија
2014Воен Воздухопловен експерт од областа на психијатрија- Р. Турција

Работно искуство:

Декември 2020 –Доктор во Ковид Центар – Клинички Болници ,,Мајка Тереза,, Скопје
Октомври 2013 – до денесДоктор специјалист по психијатрија – Воено Медицински Центар Скопје
2009-2013Доктор на специјализација по психијатрија –Клиника за Психијатрија
2002-2008Воен доктор по општа медицина- Воена Амбуланта Илинден Скопје
2000-2002Воен доктор по општа медицина- Воена Амбуланта Велес
1997-2021Воен медицински техничар – Воена Болница Скопје

Професионално поле:

Воен доктор по општа воена медицина
Доктор специјалист по Психијатрија, Воена Психијатрија
Судски вештак од областа Психијатрија
Системски Семеен Психотерапевт, Помлад системски семеен тренер
Воен и цивилен воздухопловен психијатриски експерт
ЕМДР психотерапевт
ЕТФ – емоционално фокусирана терапија – терапија за парови

Oбуки:
Системски Семеен психотерапевт
2011 Основен курс за оценувачи (OCC) –Австрија
Учество на повеќе Интернационални Конгреси по Психијатрија меѓу кои и Интернационалниот конгрес во Охрид 2014, со презентирање на психијатриски труд- ПТСД скрининг симптоми кај вработените во Армијата
Тренинг курсеви за системска семејна психотерапија кај семејства на мисионери
Учество на повеќе воени вежби во Република С. Македонија
Презентирање на Менаџмент и ресоцијализација на повратници од Сирија – Конференцијана ОБСЕ, Охрид 2018г
Курс по Воена Психијатрија и ЕМДР – Гата, Р. Турција 2020
ЕМДР – Рим, Италија 2021

Ако сте во криза и се плашите за својот живот - немојте да ја користите оваа страница, повикајте брза помош 194 или обратете се во најблиската здравствена установа до вас.