Потполковник Д-р. Елизабета Петрушевска Михајловска

Образование:
1992-1998Доктор по општа медицина- Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “- Скопје
2009-2013Специјалист по Психијатрија- Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Судски вештак по психијатрија- Министерство за правда Република С. Македонија
2014Воен Воздухопловен експерт од областа на психијатрија- Р. Турција
Работно искуство:
Декември 2020 –Доктор во Ковид Центар – Клинички Болници ,,Мајка Тереза,, Скопје
Октомври 2013 – до денесДоктор специјалист по психијатрија – Воено Медицински Центар Скопје
2009-2013Доктор на специјализација по психијатрија –Клиника за Психијатрија
2002-2008Воен доктор по општа медицина- Воена Амбуланта Илинден Скопје
2000-2002Воен доктор по општа медицина- Воена Амбуланта Велес
1997-2021Воен медицински техничар – Воена Болница Скопје
Професионално поле:

Воен доктор по општа воена медицина
Доктор специјалист по Психијатрија, Воена Психијатрија
Судски вештак од областа Психијатрија
Системски Семеен Психотерапевт, Помлад системски семеен тренер
Воен и цивилен воздухопловен психијатриски експерт
ЕМДР психотерапевт
ЕТФ – емоционално фокусирана терапија – терапија за парови